wtorek, 29 kwietnia 2014

Ocalić Maluszki - kolejna akcja

Rada Europy już jutro, tj. w środę, tj.30 kwietnia br. ma rozważać
ważną kwestię: czy prawo ma zezwalać na dzieciobójstwo.

Oto petycja, którą w tej sprawie podpisało już ponad 6.000 osób:
cyt.:
"
Petycja do MSZ oraz Stałego Przedstawiciela RP przy Radzie Europy

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowna Pani Minister,
Szanowna Pani Ambasador,

Już 30 kwietnia, (w najbliższą środę) Komitet Ministrów
 Rady Europy będzie zajmował się odpowiedzią na pisemne pytanie
o to, jak Rada Europy chroni dzieci, które urodziły się żywe podczas
tzw. „późnych aborcji". Dzieci takie są pozostawiane bez opieki

w oczekiwaniu na ich zgon lub zabijane, zamiast być objete należną
opieką medyczną i otoczone troską.

Dlatego stanowczo proszę, by stały Przedstawiciel RP
przy Radzie Europy podjął działania mające na celu umieszczenie
w odpowiedzi Komitetu Ministrów RE:
1)   wyraźnego potępienia dla praktyki dzieciobójstwa;
2)   przypomnienia, że wszyscy żywo urodzeni ludzie mają,
gwarantowane w art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
prawo do życia;
3)   podkreślenie, że wszystkie urodzone przedwcześnie dzieci
powinny otrzymać odpowiednią i niezbędną opiekę medyczną
 i nie mogą być dyskryminowane ze względu na fakt, że urodziły się
w trakcie aborcji.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko

Kto ma chęć przyczynić się do zapobiegania dzieciobójstwu,

Agnieszka

,