środa, 4 czerwca 2014

św. Jan Paweł II do położnych

Cyt.:...Zadaniem Waszym jest świadczyć wobec wszystkich
o czci i szacunku, jakie żywicie w sercach dla życia ludzkiego.
Bronić go odważnie w razie potrzeby, odmawiać współpracy
w jego bezpośrednim niszczeniu.
Nie ma takiej ustawy ludzkiej, która usprawiedliwiałaby czynność
w istocie złą, a tym bardziej zobowiązywałaby kogokolwiek
do zgody na nią. (...) I dlatego wobec ustawy bezpośrednio 
sprzecznej z dobrem osoby, negującej samą osobę przez odbieranie
jej prawa do życia, chrześcijanin - pamiętny na wypowiedziane przed
Sanhedrynem słowa apostoła Piotra "Trzeba bardziej słuchać Boga
niż ludzi (Dz5,29) - nie może nie demonstrować w sposób kulturalny,
ale stanowczy swego sprzeciwu.  
(26 stycznia 1980, Do uczestniczek Kongresu Położnych)
za książką "Jan Paweł II, Być lekarzem, by ulżyć cierpieniu bliźniego"

Wybór: Agnieszka Przybylska

św. Jan Paweł II, z wolnych zasobów Wikipedii, ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II#mediaviewer/Plik:San_Giovanni_Paolo_II.jpg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz